Velkommen til Ford m Klubb

Treffkalender for 2019 er oppdatert!

Jubileumstreff 2019

For English: Scroll down
Für Deutsch: Nach unten scrollen

Ford m Klubb vil markere sitt 35 års jubileum under landstreffet helgen den 8. august til 11. august 2019 på Gol Campingsenter. Stedet hvor klubben har hatt alle sine årlige landstreff, med unntak av perioden 1997 - 2000. I år begynner treffet allerede torsdag, altså en ekstra dag. 

Vi har gjesteklasse for alt av Ford, gjelder også motordagen. 

Foreløpig program: Det kan forekomme endringer. 
Torsdag
17.00 - 19.00 Innsjekk
19.30 - Cruising til Gol sentrum. Start ved badeanlegget. 
21.00 - Felles grilling på treffplassen. Klubben stiller med grill. Ta med mat, drikke og tilbehør selv. 

Fredag
11.00 - 18.00 Innsjekking til treffet
11.00 - Påmelding til ferdighetskjøring/ dragrace og åpning av depot
12.00 Ferdighetskjøirng og dragrace på Klanten flyplass på Golsfjellet. (ca. 23 km fra Gol Camping/ Fv 51 over Golsfjellet)
Salg av mat og forfriskninger. 
20.00 -  Middag
22.00 - 01.30 Musikk og dans

Lørdag
10.00 - 16.00 Innsjekking til treffet
11.00 - Oppstilling på sletta etter anvist plassering. Vi har gjesteklasse, så alt av Ford er velkommen. Salg av klubbeffekter og lodd m.m. Delesalg forgår på anvist plass. 
13.30 - 15.30 Juryen vil gå rundt på treffplassen for bedømming av bilene. 
14.00 Presentasjon av spesielle biler
15.00 - Gratis kaffe og kake på sletta. Is og brus til barna. 
17.00 Oppbrudd på sletta før vi møtes til stor festkveld ved kroa. 
19.30 - Festmiddag med ulike innslag og musikk

NB!. Husk å levere inn stemmeseddel for "Car of the show" innen kl. 17.00 på lørdag. 

Søndag
11.00 - 12.00  Oppstilling på sletta. 
11.00 - 14.00 - Salg av klubbeffekter
12.00 - Premiering og presentasjon av noen av bilene. 
14.00  Vi takker for denne gang! 

Treffavgift kr. 200. 

Reglement ifm motordagen kommer. 

Sett av helgen allerede i dag :D 

For bestilling av hytter/campingvogner kontakt Gol campingsenter på tlf: 47 32 07 41 44.
See https://golcamp.no/ for mer informasjon. 

Andre overnattingsmuligheter: 
Solstad hotell                          tlf 0047 32 02 97 20.  (Gol sentrum) 
Pers Resort                             tlf 0047 32 02 31 03.  (Gol sentrum) 
Personbråten camping            tlf 0047 91 55 14 29.  (Gol) 
Hallingdal Feriepark                tlf 0047 32 69 92 00.  (Vest for Gol) 
Brekko camping          tlf 0047 90 88 18 44 / 0047 90 15 44 46  (4 km vest for Gol)

(Mer informasjon kommer)ENGLISH: 
Ford m Klubb is celebrating it`s 35th anniversary from 8. august to 11. august 2019. The meeting takes place at Gol Campingsenter in Hallingdal, Norway. The place where the club has had all of it's annual meetings, with the exception of the period 1997 - 2000. This year, the meeting begins already on Thursday, so that means one extra day. 

We have a guest class for all Ford-modells. Guests can also attend the activities on Friday. 

Program: There may be changes. 
Thursday
17.00 - 19.00 Check in
19.30 - Cruising to Gol centrum. Starting at the pool.
21.00 - Barbecue. We eat together. Bring your own food and drinks.

Friday
11.00 - 18.00 Check in
11.00 - Registration and opening of depot, Car-slalom and dragrace at Klanten Airport on Gol. (ca. 23 km from Gol camping/road 51 over Golsfjellet). We are selling food and refreshments. 
20.00 -  Dinner
22.00 - 01.30 Music

Saturday
10.00 - 16.00 Check in
11.00 - Parking of cars on the field. We have quest class. We are selling club- effects. You can sell and buy parts. 
13.30 - 15.30 The jury will walk around the field for the evaluation of the cars. 
14.00 Presentation of special cars
15.00 - Free cake and coffee on the field. Free ice cream and soft driks for the youngest children. 
17.00 Break-up on the field before we meet again at the big party at Kroa.
19.30 - Dinner with entertainment and music. 

NB!. Remember to deliver your answer for "Car of the show" before kl. 17.00 on Saturday. 

Sunday
11.00 - 12.00  Parking of cars 
11.00 - 14.00 - We are selling club-effects etc.
12.00 - Prizes/presentation of the cars.
14.00  See you next year!

The check in price is kr. 200. 

Save the date today :D 

Book cabins/caravans at: 47 32 07 41 44
See https://golcamp.no/ for more information about Gol Campingsenter. 

Other options: 
Solstad hotell                          tlf 0047 32 02 97 20.  (Gol centrum) 
Pers Resort                             tlf 0047 32 02 31 03.  (Gol centrum) 
Personbråten camping            tlf 0047 91 55 14 29.  (Gol) 
Hallingdal Feriepark                tlf 0047 32 69 92 00.  (West for gol) 
Brekko camping          tlf 0047 90 88 18 44 / 0047 90 15 44 46  (4 km west for Gol)

(More information will come)
DEUTSCH
Der Ford m Club feiert sein 35-jähriges jubileum am Wochenende des 8. bis 11. August 2019 im Gol Campingsenter. Der Ort, an dem der Verein all seine jährlichen treffen absolviert hat, mit Ausnahme des Zeitraums 1997 - 2000. Dieses Jahr beginnt das Treffen bereits am Donnerstag.

Wir haben eine Gästeklasse für alle Ford, gilt auch für den Motortag.

Vorprogramm: Änderungen können vorkommen.
Donnerstag
17:00 - 19:00 Uhr Einchecken
19.30 Uhr - Kreuzfahrt zum Stadtzentrum von Gol. Beginnen Sie an der Badeanstalt.
21.00 Uhr - gemeinsames Grillen am Treffpunkt. Der Club macht Grillen. Essen, Getränke und Zubehör selbst mitbringen.

Freitag
11.00 - 18.00 Uhr Einchecken in die Besprechung
11.00 Uhr - Anmeldung für Skill-Driving / Drag Race
12.00 Drag Race am Kundenflughafen am Golsfjellet. (ca. 23 km von Gol Camping / Fv 51 über Golsfjellet)
Verkauf von Lebensmitteln und Erfrischungen.
20:00 - Abendessen
22.00 - 01.30 Musik und Tanz

Samstag
10.00 - 16.00 Uhr Einchecken in die Besprechung
11.00 Uhr - Arrangement beim Löschen nach angegebenem Ort. Wir haben eine Gästeklasse für alle Ford. Verkauf von Clubeffekten und Tickets etc. Teilverkäufe sind in Kraft.
13.30 - 15.30 Uhr Die Jury läuft um den Treffpunkt herum, um die Autos zu beurteilen.
14.00 Uhr Präsentation von Sonderfahrzeugen
15.00 Uhr - Kostenloser Kaffee und Kuchen in der Ebene. Eiscreme und alkoholfreie Getränke für Kinder.
17.00 Uhr Pause in der Ebene bevor wir uns zu einer großen Partynacht im Pub treffen.
19.30 Uhr - Festessen mit verschiedenen Akzenten und Musik

NB!. Denken Sie daran, bis Mittag eine Abstimmung für "Car of the show" abzugeben. Samstag um 17:00 Uhr.

Sonntag
11.00 - 12.00 Platzierung in der Ebene.
11.00 - 14.00 Uhr - Verkauf von Clubeffekten
12:00 - Preis und Präsentation einiger Autos.
14:00 Vielen Dank für diese Zeit!
Treffaufladen kr. 200. 

Regeln bezüglich des Motortages kommen.

Schieben Sie das Wochenende schon heute aus

Für die Buchung von Hütten / Wohnwagen wenden Sie sich an das Gol-Campingcenter unter Tel .: 47 32 07 41 44.
Weitere Informationen finden Sie unter https://golcamp.no/.

Andere Unterkunftsmöglichkeiten:
Solstad hotel tel 0047 32 02 97 20. (Gol center)
Pers Resort tel 0047 32 02 31 03. (Gol center)
Der Campingplatz Camping Tel 0047 91 55 14 29. (Gol)
Hallingdal Feriepark tl 0047 32 69 92 00. (westlich von Gol)
Brekko Camping Tel. 0047 90 88 18 44/0047 90 15 44 46 (4 km westlich von Gol)

(Weitere Informationen folgen)

Karl Deutsch treffet 2019

Karl Deutsch treffet arrangeres 30.august - 01. september 2019 i Aalen i Tyskland.

Detaljert program er ikke ferdigstilt ennå, kommer ut i slutten av februar. Det er allerede flere som har vist sin interesse for dette treffet og blant annet Arvid Indrehus har bestemt seg for å dra. Han vil forberede en reiseplan være seg tider, båtreise, overnatting, priser etc. med tanke på en felles koselig tur. Arvid er å treffe på Facebook, telefon 950 52996 og mail; ai@x-lence.no.

Så til de av dere som kunne tenker seg å oppleve en fin Tysklandstur og mange Karl Deutsch biler på ett og samme sted, ikke nøl med å meld deres interesse. Man trenger ikke ha en Deutsch kabriolet / coupe for å bli med på denne turen / arrangementet. Det er allerede flere i M-klubben som har meldt sin interesse som ikke har en Ford M kabriolet.

Overordnet:

- Tidspunkt 30.08. – 01.09.2019

- Treffsted Aalen som ligger mellom Würzburg og Ulm

o 730 kilometer fra Kiel

o 1150 kilometer fra Hirshals øverst i Danmark

- Detaljert program med mer praktiske opplysninger kommer i månedsskiftet februar – mars

   
ET EVIG LIV MED FORD M
Boka koster 423 kr ferdig tilsendt
Hvordan bestille.
1
Send din bestilling med navn,adresse,mobilnr (og Anntall) til fordmbok@gmail.com

2
Forhåndsbetal boken til konto nr 1822 41 09160 
NB Merk betalingenen med NAVN og INNBETALING BOK.
 
3
Boken sendes når innbetaling er registrert.

17 M RS 1969- 1971
Denne bilen er lev med 2,0 som standard (V6 motor 90 hk). 2,3 (108 hk),2,6 (125 hk) og 2,3 SHC med 125 hk kunne og leveres i denne. 2,3 Shc motoren er en motor med litt hissigere kam. Det var og mulig å få denne i 20 M RS  og da var den standard med 2,3 (108 hk). RS hadde ekstralys i grillen og svart stripe på siden som standard. Fargen på disse bilene var stort sett Rød og Sølv, men kunne og fås i andre farger som Gul, Grønn, Blå, brun, og flere etter bestilling. Felgene på 17 M RS er sølv med svart senter og en kromma kopp i midten. 20 M RS hadde kromma felger med svart i senter og kromma kopp i midten. Denne modellen er levert i 3 forskjellig typer karosseri (2 Dører cupe), (2 Dører sedan) og (4 Dører). Innvendig er den svart innredning med litt høyere rygg på setene enn standard 17 M. 20 m Rs hadde ofte bøtte stoler. Instrumentering i RS var standard med turteller, amp, oljetryksmåler. Speedometeret på 17 M RS gikk til 200 km/t, 20 M RS til 220 km/t 

17 m rs-ht  1969

P 7 1 Varebil

p7-1

Ford 12 M 1966 -70

15 M RS 4 D med org takluke og cromma RS felger (p6)

15 M RS cupe

Taksenket 26 M 

P 5 20 M TS CAB og P5 20 M TS HT

17 M P3 1960- 64.
17 M 60-64 ble levet som 2D sedan, 4 D sedan, 3 D stv og 3 D varebil. Bilen kunne og bestilles som Cabriolet kun produsert ca 150 stk. Stv og varebil ble levet med topphengslet bakluke,sidehenslet bakluke og luke henslet nede. 1960-62 hadde stv lys som lå øverst ved taket. 1963-64 ble disse satt på bakskjermen. sedan utgaven hadde 1 runde på hver side. Alle baklyktene var hel røde. På USA utgaven ble den levert med 2 doble runde lykter i fronten, men standard var ovale. Bilen er levert i 2 utgaver SUPER og TS. Super utgaven er levert med 1,7 rekke motorpå 60 HK og TS`n med 1,7 Med dobbel forgasser på 67 HK. Bilen kunne leveres med 3 og 4 trins girkasse og saxomat. Utvendig var bilene blå, lyseblå, turkis, rød, hvit og gul. Mange utgaver hadde en annen farge på taket, men dette måtte bestilles. Innvendig kom SUPER med sofa som standard, men TS hadde 2 enkle seter foran med konsoll i midten. Fargene innvendig var som oftes blå, lyseblå, svart og hvit, og gul.  

17 M P3 1960- 1964

P4 TS grå og fin med trekkspilltak

Flott G13 fra gol treff 

OSI 20 M TS

Ford Taunus Transit FK 1250

17 M P2

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Bjørn Themte | Svar 01.03.2020 14.56

Hei ! Nå er Forden solgt. Det gjelder 20 M F 50.
Ber om at dere sletter annonsene .

Rolf Evensen | Svar 17.08.2019 12.00

Hei
Min kone har en 12M - 1961 modell. Er det noen som vet hvilket prisleie en slik bil kan ligge i ved salg?

Tore Simonstad | Svar 02.08.2018 20.25

Hei.
Jeg har en Ford 20m 1968 mod som kun mangler litt utbedring på bremsene for å bli EU godkjent i år. Ikke org.lakk. Hva kan denne være verdt.

Frank Orton | Svar 15.07.2018 22.09

Söker köpare av unikt svenskt renoveringsobjekt, GFB 427

Helge | Svar 18.10.2017 00.05

Hei.
Vil gjerne pynte litt på en P4 64 mod - og lurer på hvilke muligheter det er på felgfronten med bare 3 bolter og aktuell boltsirkel?

Arild Innerdal | Svar 15.06.2017 10.55

Har kasse med mye deler til Taunus17M P3 Tournier - 64 mod. Ligger på Finn med Finnkode: 98322123

Arild Innerdal 22.05.2019 08.07

Beklager... Kassa ble solgt forrige sommer.

Jørn Pedersen 22.05.2019 07.44

hei så du hadde en del Taunus deler, har du de enda jeg har en 62 model 17 m.. Jørn Pedersen 92661020

Dženan Elezovic | Svar 28.11.2016 15.23

Hello, I need a red and black color codes for ford taunus from 1965 but can't find anywhere. If you can help contact me thru my mail. Thank you

Dženan Elezovic 28.11.2016 15.24

My mail is dzenanelezovic@gmail.com

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 21:07

Hei. Lurer på hvor jeg kan få tak i opphengskule foran til min 12m P4 Ts 1966

...
01.03 | 14:56

Hei ! Nå er Forden solgt. Det gjelder 20 M F 50.
Ber om at dere sletter annonsene .

...
21.09 | 20:13

Hei, Ford m Klubb har alltid gjesteklasse på sine treff, så du er velkommen til Gol neste år :)

...
17.08 | 12:00

Hei
Min kone har en 12M - 1961 modell. Er det noen som vet hvilket prisleie en slik bil kan ligge i ved salg?

...
Du liker denne siden